ΝΕΑ : 2022

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ MY GAP FEEL & FILL FESTIVAL

Το ΕΕΣ GALILEO συμμετέχει στο φεστιβάλ εκπαίδευσης My Gap Feel & Fill Festival

ΝΕΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3DESIGN

Νέα τμηματα εκμάθησης του προγράμματος σχεδιασμού κοσμημάτων 3DESIGN στο ΕΕΣ GALILEO.

Νέα τμήματα τρισδιάστατου σχεδιασμού κοσμημάτων με το πρόγραμμα 3DESIGN