Φιλοσοφία

Φιλοσοφία  μας  είναι ΄΄Ο  Σεβασμός  των  Σπουδαστών μας΄

 ΄΄Σεβόμαστε τον Χρόνο τους όσο και το χρήμα τους΄΄

΄΄ Επισημαίνουμε, αναδεικνύουμε και αξιοποιούμε τις ιδιαίτερες δεξιότητες  κάθε σπουδαστή΄΄

 ΄΄Τους  εξοικειώνουμε  με τις  πραγματικές  συνθήκες  εργασίας ,εκπαιδεύοντας τους  σε  πλήρως εξοπλισμένο και ασφαλή εργαστηριακό  χώρο

΄΄Εκπαιδεύονται σε ολιγομελή τμήματα από έμπειρους και καταξιωμένους τεχνίτες.΄΄

΄΄Το  εκπαιδευτικό τους  πρόγραμμα  υποστηρίζεται από εποπτικό υλικό, παράπλευρες  εκδηλώσεις  και  από την  πλούσια  και  συνεχώς  εμπλουτιζόμενη βιβλιοθήκη μας  με  περισσότερες  από  500 εξειδικευμένες  εκδόσεις.΄΄