ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΜΟΝΟΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

32 ΕΒΔ.
Το Μονοετές Πλήρες Πρόγραμμα Αργυροχρυσοχοΐας αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών που σκοπό έχει να εφοδιάσει το σπουδαστή με την απαραίτητη γνώση πάνω στις τεχνικές της αργυροχρυσοχοΐας. Συγκεκριμένα, το Μονοετές Πλήρες Πρόγραμμα Αργυροχρυσοχοΐας υπερτερεί των διετών προγραμμάτων άλλων σχολών στην επιλογή...