Η Σχολή

Το  ΕΕΣ GALILEO  είναι μία ανεξάρτητη επαγγελματική    σχολή διδασκαλίας της τέχνης  του  Κοσμήματος.

Επαγγελματίες  τεχνίτες αργυροχρυσοχόοι, χαρισματικοί Σχεδιαστές  κοσμημάτων  κ.ά  μεταδίδουν  τις γνώσεις τους και  τις  δεξιότητές τους σε Σπουδαστές όλων  των επιπέδων.

Αρχάριοι, απόφοιτοι άλλων σχολών, αυτοδίδακτοι ή Τεχνίτες  εργαστηρίων γνωρίζουν  την τέχνη του Κοσμήματος , εμπλουτίζουν τις ήδη  υπάρχουσες γνώσεις  τους ή  ειδικεύονται σε κάποια τεχνική παρακολουθώντας εντατικά ή  υπερεντατικά  εκπαιδευτικά προγράμματα.

Εμείς στο ΕΕΣ GALILEO διδάσκουμε τις τεχνικές της αργυροχρυσοχοΐας. Τα προγράμματα της σχολής διακρίνονται σε:

  • full time ( Μονοετές Πλήρες Πρόγραμμα Αργυροχρυσοχοΐας) με καθημερινή φοίτηση, 
  • part time (Εναλλακτικό Πρόγραμμα Σπουδών Αργυροχρυσοχοΐας) με παρουσία στη σχολή από 1 έως 3 φορές την εβδομάδα 
  • Ταχύρυθμα Προγράμματα Αργυροχρυσοχοΐας με εντατική φοίτηση για την ολοκλήρωση κάθε εκπαιδευτικής ενότητας σε λίγες ημέρες.

 Το ΕΕΣ GALILEO λειτουργεί σαν Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών (Ν.Δ. 2/9-10-35). Ο Εσωτερικός κανονισμός και τα προγράμματα σπουδών είναι του ΕΕΣ GALILEO και είναι αποτέλεσμα μακρόχρονης πείρας στην Τεχνολογική εκπαίδευση (από το 1954).

Οι διδασκόμενες ενότητες έχουν επιλεγεί  ώστε να ανταποκρίνονται στις δυνατότητες και απαιτήσεις των σπουδαστών, έτσι ώστε να μην αποκλείεται ούτε ο μυημένος αλλά ούτε και ο αδαής.

Με το πέρας κάθε εκπαιδευτικής ενότητας και εφ’ όσον η φοίτηση είναι πλήρης παρέχεται βεβαίωση η πιστοποιητικό.

Επαγγελματική πιστοποίηση μπορεί να αποκτηθεί από τους αρμόδιους επαγγελματικούς φορείς κατόπιν προσκόμισης των απαραίτητων δικαιολογητικών.