Περίοδοι

  • Φθινοπωρινό Εξάμηνο'20: 28/09/20 έως 29/01/21 (Εγγραφές 1 έως 24/ 09 / 20)
  • Εαρινό Εξάμηνο '20: (τρέχον): 03/02/20 έως 12/06/20 (Οι εγγραφές συνεχίζονται)
  •  Ά Θερινή Περίοδος '20: 15/06/20 έως 31/08/20 (Εγγραφές από 1/ 6/ 20)
  • ΄Β Θερινή Περίοδος '20:: 24/08/20 έως 25/08/20 (Εγγραφές από 1/ 6/ 20)