ΜΟΝΟΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΟΝΟΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

32 Εβδ.

Το Μονοετές Πλήρες Πρόγραμμα Αργυροχρυσοχοΐας αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών που σκοπό έχει να εφοδιάσει το σπουδαστή με την απαραίτητη γνώση πάνω στις τεχνικές της αργυροχρυσοχοΐας. Συγκεκριμένα, το Μονοετές Πλήρες Πρόγραμμα Αργυροχρυσοχοΐας υπερτερεί των διετών προγραμμάτων άλλων σχολών στην επιλογή και περιεκτικότητα σε γνώση των διδασκομένων σε αυτό μαθημάτων γιατί συνδυάζει γνώσεις αργυροχρυσοχοϊας πάνω στο χειροποίητο & αναπαραγωγικό κόσμημα.

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

640 ώρες Υψηλού Επιπέδου Διδασκαλία

12 Εκπαιδευτικές Ενότητες

Επαγγελματικό Περιβάλλον

Προσέγγιση one to one

Ολιγομελή Τμήματα Πρωί - Απόγευμα

Πλήρως Εξοπλισμένα Εργαστήρια

Συμμετοχή σε Εκθέσεις

Συνέδρια

Διαγωνισμούς στην Ελλάδα & Ευρώπη

 • ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

  • Βασικές Τεχνικές Αργυροχρυσοχοΐας (Χειροποίητο Κόσμημα Ι)
  • Μοντέλο Κοσμήματος σε Κερί για χυτό Κόσμημα Ι
  • Ιστορία Τέχνης του Κοσμήματος
  • Αρχές Γεμμολογίας / Αρχές Μεταλλουργίας
  • Σχέδιο Κοσμήματος Ι
  • Χαρακτική Ι
  • Τεχνικές Αργυροχρυσοχοΐας (Χειροποίητο Κόσμημα ΙΙ)
  • Ανα- Παραγωγικό Κόσμημα Ι
  • Καρφωτική / Αδαμαντοδεσία
  • Σχέδιο Κοσμήματος ΙΙ
  • Μεταλλοπλαστική Ι