ΝΕΑ : 2020

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΕΕΣ GALILEO ΣΤΗΝ ATHENS INTERNATIONAL JEWELRY SHOW 2020

Το ΕΕΣ GALILEO συμμετείχε στην Athens International Jewelry Show 2020 παρουσιάζοντας την νέα συνεργασία με την Σχολή Αδαμαντοδεσίας (Χρυσοχοΐας) Κύπρου.