ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ

18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ
Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2019-20

Μεταλλοπλαστική (Repouse) Κάθε Παρασκευή 17:00 - 20:00
Αδαμαντοδεσία/Καρφωτική Κάθε Τετάρτη 17:00 - 20:00
Επισκευές /Μετασκευές/Ειδικές Κατασκευές Κοσμημάτων  Κάθε Τρίτη 17:30 - 20:30
Σχέδιο Κοσμήματος με Η/Υ Κάθε Πέμπτη 17:00 - 20:00
Μοντέλο σε Κερί για χυτό Κόσμημα  Κάθε Τρίτη 10:00 - 13:00 ή 17:00 - 20:00
Χαρακτική Κάθε Τετάρτη  17:30 - 20:30

Κάθε Εκπαιδευτική Ενότητα διαρκεί 16 εβδομάδες.
Για διευκρινήσεις σχετικά με το περιεχόμενο των μαθημάτων, τις προϋποθέσεις συμμετοχής καθώς και για να προγραμματίσετε μία επίσκεψη στη σχολή, επικοινωνήστε με την γραμματεία στο 217 7020301