ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ : 2020

Συμμετοχή του ΕΕΣ GALILEO στην Athens International Jewelry Show 2020

01/03/20 - |

Το ΕΕΣ GALILEO συμμετείχε στην Athens International Jewelry Show 2020 παρουσιάζοντας την νέα συνεργασία με την Σχολή Αδαμαντοδεσίας (Χρυσοχοΐας) Κύπρου στην διδαχή του προγράμματος σχεδιασμού με Η/Υ 3Design.

Συμμετοχή του ΕΕΣ GALILEO στην Athens International Jewelry Show 2020