Συμμετοχή του ΕΕΣ GALILEO στην Athens International Jewelry Show 2020

01 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 - 01 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
Συμμετοχή του ΕΕΣ GALILEO στην Athens International Jewelry Show 2020

Το ΕΕΣ GALILEO συμμετείχε στην Athens International Jewelry Show 2020 παρουσιάζοντας την νέα συνεργασία με την Σχολή Αδαμαντοδεσίας (Χρυσοχοΐας) Κύπρου στην διδαχή του προγράμματος σχεδιασμού με Η/Υ 3Design.

Κατά την διάρκεια της έκθεσης έγιναν δύο παρουσιάσεις, από τον κο Αντώνη Μιχαήλ, του πλήρως παραμετρικού προγράμματος σχεδιασμού 3Design με μεγάλη συμμετοχή εκθετών και επισκεπττών της έκθεσης.

Πληροφορίες για τα μαθήματα σχεδιασμου με το 3Design στο ΕΕΣ GALILEO τηλεφωνήστε στο 217 7020301.