ΝΕΑ : 2020

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020-21

Εγγραφές ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020-21 στο ΜΟΝΟΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ και στο Εναλλακτικό Πρόγραμμα Σποδών

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΕΕΣ GALILEO ΣΤΗΝ ATHENS INTERNATIONAL JEWELRY SHOW 2020

Το ΕΕΣ GALILEO συμμετείχε στην Athens International Jewelry Show 2020 παρουσιάζοντας την νέα συνεργασία με την Σχολή Αδαμαντοδεσίας (Χρυσοχοΐας) Κύπρου.

Συμμετοχή του ΕΕΣ GALILEO στην Athens International Jewelry Show 2020