ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ

18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ
Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2017-09-18
Αδαμαντοδεσία/Καρφωτική έναρξη από 26/9 Κάθε Τρίτη 17:00 - 20:00
Επισκευές Κοσμημάτων έναρξη από 12/10 Κάθε Πέμπτη 17:30 - 20:30
Σχέδιο Κοσμήματος με Η/Υ έναρξη αοό 12/10 Κάθε Παρασκευή 17:00 - 20:00
Μοντέλο σε Κερί για χυτό Κόσμημα έναρξη από 26/9 Κάθε Τρίτη 10:00 - 13:00 ή 17:00 - 20:00
Ανα-Παραγωγικό Κόσμημα έναρξη από 27/9 Κάθε Τετάρτη 10:00 - 13:00 ή 17:30 - 20:30
Κάθε Εκπαιδευτική Ενότητα διαρκεί 16 εβδομάδες.
Για διευκρινήσεις σχετικά με το πρόγραμμα μαθημάτων, καθώς και για να προγραμματίσετε μία επίσκεψη στη σχολή, επικοινωνήστε με την γραμματεία στο 217 7020301