Το πρόγραμμα σχεδιασμού 3design στο ΕΕΣ GALILEO

29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020

Το Γαλλικό πρόγραμμα 3design (www.3design.com) είναι ένα πλήρως παραμετρικό νέας γενιάς πρόγραμμα που φέρνει νέα δεδομένα στην σχεδίαση κοσμημάτων με Η/Υ. Η εκπαίδευση του προγράμματος θα γίνει σε σετ των 16 τρίωρων συναντήσεων με τον εκπαιδευτή παρόντα "πάνω" από τον εκπαιδευόμενο, και όχι από φιλμάκια. Η περίοδος εκπαίδευσης αναμένεται να ξεκινήσει εντός του μηνός Νοεμβρίου 2020. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με την Σχολή Αδαμαντοδεσίας - Χρυσοχοΐας Κύπρου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ημέρες διεξαγωγής των μαθημάτων καθώς και για πληροφορίες σχετικά με την προμήθεια εκπαιδευτικής άδειας τηλεφωνήστε στο 2177020301 η περάστε από τη σχολή Μιλτιάδου 11, 10560 ΑΘΗΝΑ.