Νέα τμήματα τρισδιάστατου σχεδιασμού κοσμημάτων με το πρόγραμμα 3DESIGN

11 ΙΑΝΟΥΡΙΟΥ 2022
Νέα τμήματα τρισδιάστατου σχεδιασμού κοσμημάτων με το πρόγραμμα 3DESIGN

Το Γαλλικό πρόγραμμα 3DESIGN (www.3design.com) είναι ένα πλήρως παραμετρικό νέας γενιάς πρόγραμμα που φέρνει νέα δεδομένα στην σχεδίαση κοσμημάτων με Η/Υ. Η εκπαίδευση του προγράμματος γίνεται σε σετ των 16 δύωρων συναντήσεων με τον εκπαιδευτή παρόντα "πάνω" από τον εκπαιδευόμενο, και όχι από φιλμάκια.   Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα  πραγματοποιήται και διαδυκτιακά.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ημέρες διεξαγωγής των μαθημάτων καθώς και για πληροφορίες σχετικά με την προμήθεια εκπαιδευτικής άδειας τηλεφωνήστε στο 2177020301 η περάστε από τη σχολή Μιλτιάδου 11, 10560 ΑΘΗΝΑ