Αναρτήθηκε το πρόγραμμα του Φθινοπωρινού Εξαμήνου 2017-18 του ΕΕΣ GALILEO.

20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

Το πρόγραμμα του Φθινοπωρινού Εξαμήνου 2017-18 του ΕΕΣ GALILEO μπορείτε να βρείτε στο www.galileo.edu.gr/el/periodoi/fthinoporino-eksamino