Βράβευση στον 28ο διαγωνισμό φιλοτέχνησης Σχεδίου Κοσμήματος στα πλέσεια της 32ης KOSMIMA

23 ΜΑΪΟΥ 2018 - 23 ΜΑΪΟΥ 2018
Βράβευση στον 28ο  διαγωνισμό φιλοτέχνησης Σχεδίου Κοσμήματος στα πλέσεια της 32ης KOSMIMA

Η σπουδάστρια Άννα Καρπαθίου απέσπασε το 2ο ΒΡΑΒΕΙΟ του διαγωνισμού.